Kirjoittanut
Kategoria Lausunnot, Uutiset
pvm

Lausuimme sivistysvaliokunnalle valmiuslain asetuksesta liittyen koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista.

Asetuksella annetaan varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille mahdollisuus määräaikaisesti poiketa toiminnan järjestämistä koskevista eräistä säännöksistä. Asetuksen [...]

Kirjoittanut
Kategoria Lausunnot, Uutiset
pvm

Lausuimme hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausuimme hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15§:n muuttamisesta. Aikuiskoulutustuen määräytymisen laskentakaavaa [...]

Kirjoittanut
Kategoria Lausunnot
pvm

Lausuimme luonnoksesta Valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi 2020-2023

Lausuimme luonnoksesta Valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi 2020-2023. Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma (eli tuttavallisemmin VANUPO) on hallituksen [...]

Kirjoittanut
Kategoria Lausunnot
pvm

SAMOK kuultavana opintotukilakimuutoksesta

Kävimme eduskunnan sivistysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa kertomassa miksi opintotuen indeksiin sitominen ja huoltajakorotuksen nostaminen eivät riitä opiskelijoiden toimeentulon [...]

Kirjoittanut
Kategoria Lausunnot
pvm

Lausuimme Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023

SAMOK lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2020—2023. Lausunnossa nostamme esille että tehdyillä koulutuspanostuksilla ei [...]

Kirjoittanut
Kategoria Lausunnot
pvm

Lausuimme hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

SAMOK lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020. Lausunnossa kiitimme koulutusleikkausten päättymisestä mutta toimme esille [...]