Kirjoittanut
Kategoria Lausunnot
pvm

Uudessa varhaiskasvatuslaissa ongelmallista on sosionomi-koulutettujen pätevyysmahdollisuuksien heikentäminen

SAMOK pitää ongelmallisena esitystä, jossa varhaiskasvatuksen sosionomin tutkinnon tehneille ei anneta mahdollisuutta tutkinnon jälkeen täydentää osaamistaan ja siten saada opettajan pätevyys. [...]

Kirjoittanut
Kategoria Lausunnot
pvm

Lausuimme julkisten digipalveluiden saavutettavuudesta – tavoitteet erinomaisia, opiskelijakuntien erityisasema huomioitava

Hallitus on säätämässä uutta lakia julkisten verkkosivujen ja mobiilipalvelujen saavutettavuudesta. Lain tarkoituksena on parantaa julkisen sektorin nettisivujen saavutettavuutta, esimerkiksi [...]

Kirjoittanut
Kategoria Lausunnot
pvm

Lausuimme valinnanvapauslaista – hyvä, että opiskeluterveydenhuolto on valinnanvapauden ulkopuolella

Valinnanvapauslaki laajentaisi terveydenhuoltopalveluiden käyttäjien oikeutta valita itselleen sopiva sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja, palveluyksikkö ja ammattihenkilö. Näitä [...]

Kirjoittanut
Kategoria Lausunnot
pvm

Lausuimme asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämisestä – askel oikeaan suuntaan, suuret ongelmat silti ratkaisematta

Valtio tukee kohtuuhintaisten, sosiaalisin perustein valituille asukkaille tarkoitettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista pitkillä, pääosin 40 vuoden [...]

Kirjoittanut
Kategoria Lausunnot
pvm

SAMOK lausui asumistukilakiesityksen luonnoksesta – opiskelijoihin kohdennetut leikkaukset kohtuuttomia

Sosiaali- ja terveysministeriön lakiesitysluonnoksessa esitetään otettavaksi käyttöön niin sanottu osa-asunnon normi, jolloin asunnon osaan tai alle 20 neliömetrin asuntoon voisi saada tukea [...]

Kirjoittanut
Kategoria Lausunnot
pvm

SAMOK lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 – huomio ammattikorkeiden rahoituksen leikkaamisessa

SAMOK on lausunut hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 teemalla Korkeakouluopetus ja tutkimus (luku 29.40). SAMOK keskittyy lausunnossa ammattikorkeakoulujen [...]