Lausunnot
Lausunnot

SAMOK lausui hallituksen esityksestä hoitotakuuksi

SAMOK lausui sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä hoitotakuun muuttamiseksi. SAMOK kannattaa hallituksen esitystä pitäytyä nykyisessä 14 vrk:n hoitotakuussa perusterveydenhuollossa, yleis- ja mielenterveyspalveluissa. SAMOK korostaa, että nopea...

Lausunnot

SAMOK lausui YTHS-lain päivittämisestä

SAMOK lausui sosiaali- ja terveysvaliokunnalle niin sanotun YTHS-lain päivittämisestä. Korostimme lausunnossa huolta YTHS:n perusrahoituksen korvausmekanismista. YTHS on tällä hetkellä saanut lopullisessa korvauksessa aina seuraavana vuonna ison rahamäärän, sillä...