SAMOK lausui hallituksen esityksestä hoitotakuuksi

SAMOK lausui hallituksen esityksestä hoitotakuuksi

SAMOK lausui sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä hoitotakuun muuttamiseksi. SAMOK kannattaa hallituksen esitystä pitäytyä nykyisessä 14 vrk:n hoitotakuussa perusterveydenhuollossa, yleis- ja mielenterveyspalveluissa. SAMOK korostaa, että nopea ja...
SAMOK lausui hallituksen esityksestä hoitotakuuksi

SAMOK lausui YTHS-lain päivittämisestä

SAMOK lausui sosiaali- ja terveysvaliokunnalle niin sanotun YTHS-lain päivittämisestä. Korostimme lausunnossa huolta YTHS:n perusrahoituksen korvausmekanismista. YTHS on tällä hetkellä saanut lopullisessa korvauksessa aina seuraavana vuonna ison rahamäärän, sillä...
Julkilausuma: Palkattomista harjoitteluista tulee luopua

Julkilausuma: Palkattomista harjoitteluista tulee luopua

Ammattikorkeakouluissa tehtävä harjoittelu on merkittävä osa tutkintoa. Harjoittelu kuuluu kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin ja se on pakollinen osa opintoja. Palkattomat harjoittelut ovat ongelma varsinkin sosiaali-ja terveysalalla. Tämän alan harjoitteluissa...