SAMOK lausui SOTE-uudistuksesta

SAMOK lausui SOTE-uudistuksesta

Opiskeluterveydenhuollon valtakunnallinen kehittäminen Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on yleisesti heikolla pohjalla ja alueellisesti eriarvoista. STM:n Opiskeluterveydenhuollon selvityksen (STM raportteja ja muistioita 2012:18) mukaan...