OTUS-julkaisu: Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010

OTUS-julkaisu: Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010

Tutkimuksessa selvitetään opiskeluolosuhteita ammattikorkeakouluissa. Tarkastelun kohteena ovat opiskelijoiden koulutuspolut, näkemykset koulutuksen laadusta ja opiskelukyvystä sekä vaikuttamistoiminnasta. Tutkimus toteutettiin lomakekyselynä ja se suunnattiin vuosina...