Lausunto Yhteinen Erasmus -ohjelmasta

Lausunto Yhteinen Erasmus -ohjelmasta

LAUSUNTO KOMISSION TIEDONANTOON YHTEINEN ERASMUS -RAHOITUSOHJELMASTA  (ERASMUS FOR ALL KOM(2011) 787 LOPULLINEN) Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta kommentoida Euroopan komission...