Lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista

Lausunto koulutustiliselvityksestä

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää selvityshenkilöitä hyvästä raportista ja lausuu seuraavaa: Yleistä SAMOK pitää nykyisen aikuiskoulutusjärjestelmän suurimpina puutteina koulutuksen jakautumista väestön keskuudessa epätasaisesti ja...