Kirjoittanut
Kategoria Lausunnot
pvm

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä

Luonnoksessa esitetyt muutokset lainsäädäntöön ovat hyviä ja kannatettavia. Sähköisten rekisterien laajentaminen kattamaan myös perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen tuo säästöjä [...]

Kirjoittanut
Kategoria Lausunnot
pvm

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä

Luonnoksessa esitetyt muutokset lainsäädäntöön ovat hyviä ja kannatettavia. Sähköisten rekisterien laajentaminen kattamaan myös perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen tuo säästöjä [...]