Lausunto hallituksen esitysestä eduskunnalle laeiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

Lausunto kotouttamislain uudistuksesta

SAMOKin mielestä kotouttamislainuudistus on pääsääntöisesti onnistunut.  Uudistuksessa huomioidaan kiitettävästi yhteiskunnallisen toimintaympäristön muutos ja maahanmuuttajaryhmien heterogeenisuus.  SAMOK pitää myös hyvänä lähtökohtana, että kotouttamislaissa...