Lausunto työttömyysturvalain muuttamisesta

Lausunto työttömyysturvalain muuttamisesta

Lausunto työttömyysturvalain 2 luvun 7 §:n 3 mom. kumoamisesta tai muuttamisesta. Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa: SAMOKin näkemyksen mukaan TTL 2 luvun 7 §:n 3. momentin soveltamisalaa on poistamisen sijaan...