Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa

Lausunto sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 8/2011 vp sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa: SAMOK on ajanut ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon...
Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa

Lausunto elinikäisen ohjauksen strategisista tavoitteista

Yleistä SAMOK pitää suomalaisen ohjausjärjestelmän kehittämistä erittäin tärkeänä erityisesti nivelvaiheiden ja eri toimijoiden yhteistyön näkökulmasta. Onkin hyvä, että kehittämistä varten on perustettu elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä, jossa eri hallinnonalat...