15.06.2011 | Lausunnot

Lausunto sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 8/2011 vp sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

SAMOK on ajanut ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon parantamista perustamisestaan lähtien. On ilahduttavaa, että asiaan on nyt tartuttu myös valtionhallinnon suunnalta ja YTHS-mallin toimivuutta ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistavaksi päästään kokeileman.

Hallituksen esityksen tavoite on hyvä, sillä se mahdollistaa sen, että Kansaneläkelaitos voi korvata YTHS:lle ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeiluun osallistuvien opiskelijoiden perusterveydenhuollon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia.

Valtio rahoittaa puolet Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutusrahaston sairaanhoitovakuutuksesta YTHS:lle maksettavista opiskeluterveydenhuollon korvauksista. Hallituksen esityksessä oleva valtionosuus on vuositasolla 330 000 euroa vuosille 2012 ja 2013. Summa riittää kokeilun läpiviemiseksi kokeiluun osallistuvien ammattikorkeakoulujen pääpaikkakunnilla Lappeenrannassa ja Seinäjoella opiskelevien opiskelijoiden osalta, muttei riitä näiden sivutoimipisteiden ottamiseen mukaan kokeiluun (Saimaan ammattikorkeakoulun osalta Imatra ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun osalta Ilmajoki, Ähtäri, Kurikka ja Kauhajoki). Sivutoimipistepaikkakuntien saaminen mukaan on tärkeää siksi, että ammattikorkeakoulukenttä poikkeaa juuri rakenteeltaan yliopistokentästä, jolla YTHS on ennestään tottunut toimimaan. SAMOK näkee, että kokeilussa on olennaista kokeilla myös sitä, miten pienempien paikkakuntien opiskeluterveydenhuolto saadaan järjestettyä YTHS-mallissa. Myös yhdenvertaisuusperiaatteen vuoksi on tärkeää, että kaikilla saman ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus päästä samojen palvelujen piiriin. Jotta sivutoimipisteet saadaan mukaan kokeiluun, tarvitaan hankkeelle 70 000 euron vuosittainen lisärahoitus vuosille 2012 ja 2013. Sivutoimipisteet on tarpeen saada mukaan vuoden 2012 alusta.

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Helmi Selamo, puheenjohtaja
Jani Hyppänen, pääsihteeri

Lisätietoja:
hallituksen jäsen Lotte Uutinen, 050 389 1009, [email protected]
asiantuntija Nelli Karkkunen, 050 389 1015, [email protected]