Lausunto ammattikorkeakoulujen taloudellista ja hallinnollista asemaa käsitelleestä raportista

Lausunto Sora-lakiesityksestä

SAMOK oli kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa liittyen hallituksen esitykseen ns. sora-lainsäädännöksi. SAMOK piti lakiesitystä lähtökohdiltaan hyvänä, mutta siinä esitettyjä keinoja arveluttavina. SAMOK nosti erityisiksi huolenaiheiksi opiskelijan...