Lausunto luonnoksesta sora-työryhmän esitykseksi

Lausunto luonnoksesta sora-työryhmän esitykseksi

Opetusministeriö Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (sora-työryhmä) esitysluonnoksesta seuraavaa. Yleisesti luonnoksesta SAMOK pitää luonnosta pääosin vastustettavana. SAMOK katsoo, että suurin...