Lausunto esityksestä opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta koskevien lakien sekä yhteishakuasetuksen muuttamisesta

Lausunto rakennusarkkitehtikoulutuksen työryhmän muistiosta

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu rakennusarkkitehtikoulutuksen työryhmän muistiosta ”Käytännönläheistä suunnitteluosaamista rakennusalalle” pyydettynä seuraavaa: SAMOK pitää rakennusarkkitehti (AMK) koulutuksen aloittamista...