Lausunto valtiontalouden kehyksistä 2013-2016

Lausunto valtiontalouden kehyksistä 2013-2016

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON SELONTEOSTA VNS 1/2012 VP VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2013-2016 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa: SAMOK pitää ammattikorkeakouluille asetettuja kehyskauden säästöjä kohtuuttomina....