Sähköisen haku- ja valintajärjestelmän esitutkimus

Sähköisen haku- ja valintajärjestelmän esitutkimus

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa: Yleistä SAMOK pitää hankkeen tavoitteita hyvinä ja kannatettavina. Yhtenäisen sähköisen hakujärjestelmän ja koulutustietopalvelun luominen sekä yleisemmät tavoitteet koulutukseen...