Lausunto opintotuen rakenteellisesta kehittämisestä

Lausunto opintotuen rakenteellisesta kehittämisestä

SAMOK pitää työryhmämuistiota pääasiallisesti hyvinä ja tehtyjä esityksiä perusteltuina. Opintotukijärjestelmä vaatii nykyaikaistamista ja esitetyissä ehdotuksissa on tähän hyviä elementtejä. Olisi ehkä hyvä myös pohtia koko opintotukilainsäädännön uudelleen...