Lausunto korkeakoulujen opiskelijavalinnoista

Lausunto korkeakoulujen opiskelijavalinnoista

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien korkeakoulujen opiskelijavalintoja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu kunnioittaen seuraavaa: Yleistä SAMOK pitää luonnoksessa esitettyjä tavoitteita lähtökohtaisesti hyvinä....