Kysely korkeakoulukeksintölain uudistamistarpeesta

Kysely korkeakoulukeksintölain uudistamistarpeesta

SAMOK pitää tärkeänä että edelleen pyritään selkeyteen korkeakouluissa tehtävien keksintöjen suhteen, joten laki puolustaa paikkaansa. Yksi nykyisen lain hyvistä puolista on se, että se on yhdenmukaistanut ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen henkilöstön aseman...
Kysely korkeakoulukeksintölain uudistamistarpeesta

Hallituksen esitysluonnos hakumaksujen poistamiseksi

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi yliopistolain 8 § ja ammattikorkeakoululain 22 § muuttamisesta ja lausuu seuraavaa. SAMOK kannattaa esitettyjä muutoksia. SAMOK kuitenkin...