SAMOKin EP-vaalitavoitteet 2014

SAMOKin EP-vaalitavoitteet 2014

SAMOK on julkaissut europarlamenttivaalitavoitteensa kevään 2014 vaaleja varten. Kattoteema EP-vaaleissa on “Meidän Eurooppa”, joka on avoin, läpinäkyvä ja demokraattinen; sosiaalisesti oikeudenmukainen ja moniarvoinen; osaava, kansainvälinen ja luova. Tavoitteidensa...
Lausunto opiskelijaksi-ilmoittautumispalvelun projektointisuunnitelmasta

SAMOKin lausunto valtion talousarviosta 2014

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa keskittyen lausunnossaan talousarvion momentteihin 29.40.30 Valtionosuus ja avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin sekä 29.70. ja 29.80...
Lausunto opiskelijaksi-ilmoittautumispalvelun projektointisuunnitelmasta

SAMOK lausui YTHS-kokeilun jatkosta

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu hallituksen esityksestä  HE 132/2013 vp eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta  pyydettynä seuraavaa:...