31.10.2013 | Lausunnot

Lausunto opiskelijaksi-ilmoittautumispalvelun projektointisuunnitelmasta

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

SAMOK pitää yhtä valtakunnallista ilmoittautumispalvelua hyvänä ajatuksena. Olisi perin omituista, että kaikille yhteisen Opintopolku-palvelun ja korkeakoulujen hakujärjestelmän rinnalle luotaisiin useita erilaisia ilmoittautumispalveluita. Yhdellä palvelulla pystytään välttämään päällekkäinen kehittämistyö ja rinnakkaisten järjestelmien ylläpitokustannukset. Samalla opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opintojen aikainen läsnäoloilmoittautuminen tulevat opiskelijan kannalta helpommiksi ja nopeammiksi hoitaa.

Projektointisuunnitelmassa esitetään, että yliopistoihin ilmoittautuessa voitaisiin samalla kerätä ylioppilaskuntien jäsenmaksut ja YTHS-maksut ilmoittautumispalvelun maksuominaisuuden kautta. SAMOK huomauttaa, että kyseisen ominaisuuden on oltava helposti käyttöönotettavissa myös ammattikorkeakouluihin ilmoittautumisen yhteydessä. Paraikaa on menossa YTHS-kokeilu kahdessa ammattikorkeakoulussa ja YTHS:n laajentaminen kaikkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden käyttöön on lähitulevaisuudessa varsin todennäköistä. Lisäksi parhaillaan lausuntokierroksella olevassa luonnoksessa ammattikorkeakoululaiksi esitetään, että ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin tulisi automaatiojäsenyys vuoden 2015 alusta alkaen.

SAMOK huomauttaa, että sähköinen ilmoittautumispalvelu ei voi palvella kansainvälisiä hakijoita sähköisen tunnistautumisen puuttumisen takia. Tämä on hyvä ottaa huomioon korkeakoulujen ilmoittautumispalvelujen kokonaisuutta suunniteltaessa.

Jos ilmoittautumispalveluprojekti käynnistyy lausuntokierroksen jälkeen, SAMOK korostaa, että projektin ohjausryhmässä on oltava opiskelijajärjestöjen edustus. Ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien jäsenhallinnan suhteen paras asiantuntemus on opiskelijajärjestöillä itsellään ja tätä osaamista tarvitaan projektissa.

Lisätietoa, lausuntopyyntö ja aineistot ovat täällä.