SAMOK lausui huoltajakorotuksesta

SAMOK lausui huoltajakorotuksesta

SAMOK antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon opintotukilakimuutosesityksestä, jossa säädetään opintotuen huoltajakorotuksesta. SAMOK piti lakiesitystä pääosin hyvänä. Esitetty huoltajakorotus mahdollistaa paremmin sen, että perheellinen opiskelija voi...