25.08.2017 | Lausunnot

SAMOK lausui huoltajakorotuksesta

SAMOK antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon opintotukilakimuutosesityksestä, jossa säädetään opintotuen huoltajakorotuksesta. SAMOK piti lakiesitystä pääosin hyvänä.

Esitetty huoltajakorotus mahdollistaa paremmin sen, että perheellinen opiskelija voi yhtäaikaisesti opiskella sekä huolehtia perheestään. Se myös vähentää perheellisten opiskelijoiden tarvetta turvautua toimeentulotukeen.

SAMOK kuitenkin huomautti, että esitetty 75 euron huoltajakorotus on pienempi kuin 1.8.2017 voimaan tullut opintorahan leikkaus. Huoltajakorotus on myös noin puolet pienempi kuin vuonna 1992 opintotuesta poistetun lapsikorotuksen määrä nykyrahassa.

Lisätietoja lausunnosta meillä antaa asiantuntija Antti Hallia (050 389 1011 / [email protected]).

Koko lausuntoon pääset oheisen linkin kautta:
Lausunto hallituksen esityksestä laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi