13.01.2010 | Lausunnot

Lausunto opintotuen rakenteellisesta kehittämisestä

SAMOK pitää työryhmämuistiota pääasiallisesti hyvinä ja tehtyjä esityksiä perusteltuina. Opintotukijärjestelmä vaatii nykyaikaistamista ja esitetyissä ehdotuksissa on tähän hyviä elementtejä. Olisi ehkä hyvä myös pohtia koko opintotukilainsäädännön uudelleen kirjoittamista. Nykyinen opintotukilaki on lukuisten  lakimuutosten takia sekava ja vaikeasti hahmotettava.

Valitettavasti työryhmämuistioon ei  ole  saatu valmiiksi kaikkia korkeakouluopiskelijoiden opintotuen kehittämisehdotuksia. Näin ollen kokonaisuuden arvioiminen on varsin haasteellista. Jos esityksessä olisi mukana esimerkiksi  johtoryhmän pohtima  20 opintopisteen vähimmäisopiskelun kriteeri, opintotukiuudistusehdotukset olisivatSAMOKin näkemyksen mukaan  edelleen  hyväksyttävä kokonaisuus. Opintotuen tulee olla luonteeltaan koulutuspoliittinen tuki ja näin ollen on oikeudenmukaista kohdentaa nykyistä voimakkaammin käytettävissä olevia opintotukivaroja niiden opiskelijoiden hyväksi, jotka todellisuudessa opiskelevat.