23.06.2010 | Lausunnot

Lausunto hallituksen esitysestä eduskunnalle laeiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry pitää hallituksen esityksen luonnosta erinomaisena. SAMOK kannattaa esityksen yhteen kokoavaa lakia viitekehyksestä. Muistiossa oleva lakiluonnospohja on hyvä.  Viitekehys antaa realistisen kuvan suomalaisesta koulutusjärjestelmästä sekä kansainvälisille sidosryhmille että kotimaisille toimijoille. Kahdeksanportainen asteikko on suoraan verrattavissa Eurooppalaiseen tutkintojen ja muun osaamisen viitekehykseen (EQF) sekä lukuisiin Euroopan maiden kansallisiin viitekehyksiin. Tasoja ei pidä pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin tai yhdistellä suuremmiksi. SAMOK pitää erityisesti tutkintojen sijoittamisen periaatteita ja niiden soveltamista johdonmukaisina ja samalla tarpeeksi joustavina. On tärkeää, että viitekehys ei muodosta koulutuksen kehittämisen estettä. Viitekehystä pitää arvioida säännöllisesti ja täydentää tarpeen mukaan. Muun osaamisen sijoittaminen viitekehykseen tulevaisuudessa on myös tärkeää. Tehtävä on kunnianhimoinen, mutta tarpeellinen. SAMOK toivoo, että tämä työ aloitetaan mahdollisimman pian. Esimerkiksi korkeakoulujen erityispätevyydet olisi tarpeellista lisätä ripeästi viitekehykseen.