19.08.2016 | Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä

Luonnoksessa esitetyt muutokset lainsäädäntöön ovat hyviä ja kannatettavia. Sähköisten rekisterien laajentaminen kattamaan myös perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen tuo säästöjä mutta toisaalta myös mahdollistaa oppijalle nykyistä paremmat palvelut. Esimerkiksi oman osaamisen tarkastelu helpottuu, mistä voi olla vain tyytyväinen.

SAMOK pahoittelee, että lakiluonnoksessa ei ole otettu huomioon mahdollisuutta siihen, että tietoja voisi luovuttaa myös kolmansille tahoille oppijan antaessa tähän luvan. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi sen, että vahvan tunnistamisen avulla oppija voisi antaa työnhakusivustolle luvan automaattisesti noutaa hänen tietonsa rekisteristä. Tämä sisältää paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia ja se voisi parhaimmillaan luoda kansalaisille monenlaisia palveluja, joiden tuottamiseen viranomaisilla ei ole resursseja tai halua.

Toinen huolenaihe liittyy siihen, että rekistereihin kertyy vähitellen mittava määrä tietoa ja yhä useammalla henkilöllä on pääsy niiden sisältämiin tietoihin. Vaikka kyseessä eivät olekaan terveystietoihin verrattavissa olevat tiedot, tietoturvasta on pidettävä kuitenkin huolta, kuten henkilötietolain 5 § velvoittaa. Myös Sevettijärven lukion kanslistin on saatava riittävä ohjeistus ja tarpeeksi rajatut käyttöoikeudet rekistereihin, ettei ylilyöntejä pääse tapahtumaan. Viranomaisrekisterien suhteen tietoturvassa on epäonnistuttu aiemmin (mm. Mika Myllylän kuolinsyyn urkinta ja se miten Helsingissä on ilmeisesti annettu aivan liian monelle pääkäyttäjäoikeudet Kanta-järjestelmään) ja toivottavasti rekisterien rakentamisen yhteydessä nämä riskit on otettu huomioon.