07.12.2010 | Julkaisut

OTUS-julkaisu: Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010

Tutkimuksessa selvitetään opiskeluolosuhteita ammattikorkeakouluissa. Tarkastelun kohteena ovat opiskelijoiden koulutuspolut, näkemykset koulutuksen laadusta ja opiskelukyvystä sekä vaikuttamistoiminnasta. Tutkimus toteutettiin lomakekyselynä ja se suunnattiin vuosina 2004–2009 opintonsa aloittaneille opiskelijoille. Kohderyhmään kuuluivat nuorten koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa AMK-tutkintoa suorittavat sekä ylempää AMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat.

>> Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 (pdf)