30.10.2023 | Lausunnot

SAMOK lausui hallituksen esityksestä hoitotakuuksi

SAMOK lausui sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä hoitotakuun muuttamiseksi. SAMOK kannattaa hallituksen esitystä pitäytyä nykyisessä 14 vrk:n hoitotakuussa perusterveydenhuollossa, yleis- ja mielenterveyspalveluissa.

SAMOK korostaa, että nopea ja sujuva hoitoon pääsy on tärkeää, mutta realiteetit on hyvä tunnustaa. Tällä hetkellä SAMOK ei pidä realistisena mahdollisuutta muutta hoitotakuuta 1.11.2024 niin, että hoitoon pääsyn enimmäisaika olisi 7 vuorokautta. Henkilöstöä eikä rahaa ole riittävästi tuon hoitotakuun toteuttamiseksi. Jokainen sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava toimija voi tavoitella itse nopeampaa hoitoonpääsyä.

Kirjallisessa lausunnossa ja suullisessa kuulemisessa SAMOKin asiantuntija Ninni Kuparinen korosti sitä, että YTHS:n palvelukysynnässä on selkeät kysyntäpiikit ja vaihtelu tehtyjen hoidon tarpeen arvioiden välillä kuukausittain on noin 9 000 – 19 000. SAMOK on huolissaan siitä, miten hoitotakuun toteutumisen seurannassa tämä YTHS:n kysyntävaihtelu huomioidaan ja miten henkilöstöpolitiikka saadaan aidosti toimimaan. Henkilöstöpula on koko sotesektorin yhteinen haaste ja odotamme mielenkiinnolla, miten pääministeri Orpon halllitusohjelmakirjaukset tämän osalta lähtevät toteutumaan.

Koko lausunto on luettavissa täältä. Suullisessa kuulemisessa käytetty materiaali on tehty tämän lausunnon pohjalta.

Lisätietoja:
Ninni Kuparinen
Sosiaalipolitiikan asiantuntija
[email protected]