Resolution: Praktik utan lön bör avskaffas

Resolution: Praktik utan lön bör avskaffas

Praktik som utförs i yrkeshögskola är en betydande del av examen. Praktik är en del av alla yrkeshögskoleexamina och en obligatorisk del av studierna. Praktik utan lön är ett problem särskilt inom social- och hälsovården. Vid praktik i denna bransch är det vanligt att...