Yrkeshögskolestuderandena: Utan ökad finansiering är återbördningen av utbildningens ära tomma vallöften

Yrkeshögskolestuderandena kräver regeringen att i budgetförhandlingarna kommer ihåg sitt löfte om återbördandet av utbildningens ära. Framtidens kunnigas utbildning är illa ute ifall [...]

Arene, Unifi, Bildningsarbetsgivarna, Professorsförbundet, Forskarförbundet, OAJ, FSF, Samok: Finansministeriets budgetförslag ett svek mot högskolorna

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer (Arene), Finlands universitetsrektorers råd (Unifi), Bildningsarbetsgivarna, Professorsförbundet, Forskarförbundet, Undervisningssektorns Fackorganisation [...]

Högskoleutbildning måste vara tillgänglig för alla oavsett bakgrund – vi är redo att kavla upp ärmarna i tillgänglighetstalkot!

Familjebakgrund, kön och etnisk bakgrund styr fortfarande alltför mycket vem som avlägger högskoleexamen i detta land. Därför gläder vi oss åt att landets regering tagit främjandet av [...]

Högskolestuderande: Finansieringsmodellerna måste se framåt istället för att fokusera på intensiv produktion

Enligt Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studentkårers förbund – SAMOK bör högskolornas finansieringsmodeller i större utsträckning än hittills styra verksamheten mot framtiden [...]

Studentorganisationerna gläder sig åt att SHVS-utvidgningen framskrider: “Godkänn lagen, riksdagen!”

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) gläder sig åt att regeringen arbetar för att främja hälsa och välbefinnande hos studerande. I dag lämnar [...]