03.06.2024 | Ställningstaganden

SAMOK

Ställningstagande: Utbytesstuderande bör återfå tillgång till SHVS tjänster

Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK kräver att utbytesstuderandena igen ska omfattas av Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster. Alla examensstuderande vid finländska högskolor, även studerande från EU- och EES-länder samt studerande från övriga länder, är berättigade till SHVS tjänster. Detta gäller dock inte utbytesstuderande.

I Finland är utbytesstuderande från EU- och EES-länder endast berättigade till annan offentlig hälso- och sjukvård enligt det europeiska sjukvårdskortet. Däremot har en utbytesstuderande som kommer från länder utanför EU och EES inte ens rätt till dessa. Internationella utbytesstuderande uteslöts från SHVS tjänster i samband med att stiftelsen utvidgades och lagen förnyades 2021.

”Det handlar om jämlikhet mellan alla studerande. Så länge individen är studerande ska hen oberoende av hemland ha rätt till tjänster som erbjuds av en organisation som stöder och producerar studerandehälsovård och främjar studieförmågan, det vill säga SHVS”, påminner Jesse Häyhä, styrelsemedlem i SYL.

Genom att jämställa utbytesstuderande med examensstuderande skulle man också förtydliga hälso- och sjukvården. Om alla studerande betalade hälsovårdsavgiften för högskolestuderande och därmed omfattades av SHVS tjänster, skulle systemet vara betydligt enklare för studerandena.

”Ett enda system för alla studerande skulle avsevärt minska oron bland de studerande. Detta skulle också garantera att utbytesstuderande kunde få hjälp med hälso- och sjukvårdstjänster av medstuderande, eftersom de alla skulle omfattas av SHVS och därmed också kunna ge anvisningar och hjälpa varandra”, påpekar Linda Vallenius, styrelsemedlem i SAMOK.

I EU-valet kan man också påverka samordningen av EU:s hälso- och sjukvård för att möjliggöra ett enklare och mer jämlikt system.

Mer information:

Jesse Häyhä
styrelsemedlem, FSF
044 906 5003
[email protected]

Linda Vallenius
styrelsemedlem, SAMOK
050 389 1015
[email protected]