26.03.2024 | Ställningstaganden

Ställningstaganden: EU måste etablera ett Students at Risk-bidragssystem

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) kräver att ett Students at Risk-stipendieprogram grundas i Europeiska unionen. Syftet med programmet är att erbjuda en möjlighet att fortsätta studera vid en högskola i ett annat EU-land för studerande som är människorättsförsvarare och som till exempel förvägras rätt till utbildning i sitt eget hemland på grund av sin samhälleliga verksamhet.

År 2023 har förbunden grundat föreningen Students at Risk Finland med projektfinansiering från utrikesministeriet. Föreningen har som mål att skapa ett motsvarande system på nationell nivå. Även andra europeiska länder bygger upp nationella system.

”Ett EU-omfattande system skulle öka verksamhetens omfattning och effektivitet avsevärt. Det här är precis den typ av samarbete som bör samordnas på EU-nivå”, säger Lauri Kujala, ordförande för SAMOK.

Ett Students at Risk-program skulle vara naturligt att inrätta, till exempel inom ramen för programmet Erasmus+, som främjar rörlighet, särskilt i samband med utbildning. SAMOK och FSF har uppskattat att kostnaderna för att grunda programmet kommer att uppgå till cirka 100 miljoner euro från EU:s nästa fleråriga budgetram 2028–2034. Detta skulle täcka utbildningskostnaderna för 135 studerande per år, inklusive terminsavgifter och ett levnadsbidrag.

”Ett av våra viktigaste mål inför EU-valet är en union som bygger fred. Att trygga studerandenas mänskliga rättigheter genom Students at Risk-programmet är ett konkret sätt att främja fred i detta osäkra världsläge”, säger Akseli Tiitta, ordförande för FSF.

Mer information:

Lauri Kujala
Ordförande, SAMOK
[email protected]
050 389 1000

Akseli Tiitta
Ordförande, FSF
[email protected]
044 906 5004