26.03.2024 | Kannanotot

Kannanotto: EU:n on perustettava Students at Risk -apurahajärjestelmä

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vaativat Students at Risk -apurahajärjestelmän perustamista Euroopan unioniin. Ohjelman tarkoituksena on tarjota mahdollisuus jatkaa opintoja jonkin EU-maan korkeakoulussa sellaisille ihmisoikeuspuolustajina toimiville opiskelijoille, joilta evätään esimerkiksi oikeus kouluttautumiseen oman yhteiskunnallisen toimintansa vuoksi omassa kotimaassaan.

Liitot ovat vuonna 2023 ulkoministeriön hankerahoituksella perustaneet Suomeen Students at Risk Finland -yhdistyksen, jonka tarkoituksena on luoda vastaava järjestelmä kansalliselle tasolle. Myös muissa Euroopan maissa rakennetaan kansallisia järjestelmiä.

”EU:n laajuinen järjestelmä lisäisi huomattavasti toiminnan laajuutta ja vaikuttavuutta. Tämä on juuri sellaista yhteistyötä, jota kannattaa tehdä koordinoidusti EU:n tasolla”, SAMOKin puheenjohtaja Lauri Kujala linjaa.

Students at Risk -järjestelmä olisi luonteva perustaa esimerkiksi osaksi Erasmus+ -ohjelmaa, joka edistää erityisesti oppimiseen liittyvää liikkuvuutta. SAMOK ja SYL ovat arvioineet ohjelman perustamisen kustantavan noin 100 miljoonaa euroa seuraavasta EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä 2028–2034. Tämä kattaisi vuosittain 135 opiskelijan koulutuksen kustantamisen sisältäen lukukausimaksut ja elinkustannusapurahan.

”Yksi EU-vaalien kärkitavoitteistamme on rauhaa rakentava unioni. Opiskelijoiden ihmisoikeuksien turvaaminen Students at Risk -järjestelmän avulla on yksi konkreettinen keino rauhan edistämiseksi tässä epävarmassa maailmantilanteessa”, SYLin puheenjohtaja Akseli Tiitta summaa.

Lisätietoja:

Lauri Kujala
Puheenjohtaja, SAMOK
[email protected]
050 389 1000

Akseli Tiitta
Puheenjohtaja SYL
[email protected]
044 906 5004