31.05.2024 | Ställningstaganden

Ställningstagande: Erasmus+-programmets finansiering måste fördubblas

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) kräver att budgeten för Erasmus+-programmet fördubblas för nästa finansieringsperiod. Under den nuvarande programperioden har budgeten för Erasmus+ ökat varje år, vilket gör det nödvändigt att avsevärt öka budgeten inom EU:s fleråriga budgetram 2028–2034 (MFF) för att upprätthålla den nuvarande nivån. 

Europeiska kommissionen lägger fram ett förslag till EU:s nästa fleråriga budgetram senast i början av juli 2025. Därefter kommer rådet och parlamentet att inta en ståndpunkt, förhandla fram och slutligen anta EU:s långsiktiga budgetram. 

”Att öka finansieringen av Erasmus+ är särskilt viktigt för oss i Finland, eftersom antalet utbytesperioder utomlands för högskolestuderande har minskat betydligt under de senaste sju åren. Vi är genuint oroade över att de studerandes internationalisering minskar”, säger SAMOK:s ordförande Lauri Kujala i en kommentar. 

I synnerhet antalet utbytesperioder utomlands för studerande som varat över 3 månader har minskat betydligt i Finland mellan 2016 och 2022: Bland yrkeshögskolestuderandena var minskningen över 50 procent. Motsvarande minskning av antalet utbytesperioder bland universitetsstuderande är cirka 20 procent.

I ett krishärjat EU kommer finansieringen med största sannolikhet att utökas för att stödja Ukraina, den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och främja strategiskt oberoende till exempel inom energisektorn. Dessutom står vi inför en återbetalning av den gemensamma skuld som upptagits under coronakrisen. Det har också förutspåtts att ramförhandlingarna kommer att bli svåra. 

”Vi hoppas att beslutsfattarna förstår Erasmus+ stora betydelse för unionen. Med hjälp av programmet ökar man inte bara direkt individernas internationalisering, utan bidrar också indirekt till unionens grundläggande värderingar, såsom demokratiutveckling och rättsstatsprincipen. Nu, om någonsin, är det nödvändigt att främja dessa värderingar för att garantera ett enat Europa”, sammanfattar ordföranden Akseli Tiitta.

Ytterligare information:

Lauri Kujala
Ordförande, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK
[email protected]
050 389 1000

Akseli Tiitta
Ordförande, Finlands studentkårers förbund (FSF)
[email protected]
044 906 5004