31.05.2024 | Kannanotot

Kannanotto: Erasmus+ -ohjelman rahoitus on kaksinkertaistettava

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vaativat, että Erasmus+ -ohjelman budjetti kaksinkertaistetaan seuraavalle rahoituskaudelle. Nykyisellä ohjelmakaudella Erasmus+ -budjetti on kasvanut vuosittain, minkä vuoksi tämän hetken tason ylläpitäminen vaatii budjetin huomattavaa kasvattamista EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä 2028–2034 (MFF).

Euroopan komissio antaa ehdotuksen EU:n tulevaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi viimeistään heinäkuun 2025 alkuun mennessä. Tämän jälkeen neuvosto ja parlamentti muodostavat kantansa, neuvottelevat ja lopulta hyväksyvät EU:n pitkän aikavälin budjettikehyksen.

“Erasmus+ -ohjelman rahoituksen kasvattaminen on meille Suomessa erityisen tärkeää, sillä korkeakouluopiskelijoiden ulkomaan vaihtojaksojen määrä on vähentynyt huomattavasti viimeisen 7 vuoden aikana. Olemme aidosti huolissamme opiskelijoiden kansainvälistymisen vähentymisestä”, SAMOKin puheenjohtaja Lauri Kujala kommentoi.

Erityisesti opiskelijoiden yli 3 kuukauden mittaisten ulkomaan vaihtojaksojen määrä on vähentynyt Suomessa vuosien 2016-2022 välillä merkittävästi: AMK-opiskelijoiden joukossa lasku oli yli 50 %. Vastaava liikkuvuusjaksojen määrän väheneminen yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa on noin 20 %.

Kriisien riepottelemassa EU:ssa rahoitusta tullaan mitä todennäköisimmin lisäämään Ukrainan tukemiseen, yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan sekä strategisen autonomian edistämiseen esimerkiksi energiasektorilla. Lisäksi edessä on koronakriisin aikana otetun yhteisvelan takaisinmaksu. Kehysneuvotteluista onkin ennakoitu tulevan vaikeat.

“Toivomme, että päättäjät ymmärtävät Erasmus+ -ohjelman laajan merkityksen unionille. Ohjelman avulla paitsi suoraan lisätään yksilöiden kansainvälistymistä, vaikutetaan myös välillisesti unionin perusarvojen, kuten demokratiakehityksen ja oikeusvaltioperiaatteen puolesta. Nyt jos koskaan näiden arvojen edistäminen on välttämätöntä yhtenäisen Euroopan tulevaisuuden takaamiseksi”, SYLin puheenjohtaja Akseli Tiitta summaa.

Lisätietoja:
Lauri Kujala
Puheenjohtaja, Suomen opiskelijakuntien liitto (SAMOK)
[email protected]
050 389 1000

Akseli Tiitta
Puheenjohtaja, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)
[email protected]
044 906 5004