Nästa station: Europa!

Nästa station: Europa!

Arbetet för studerandenas intressen tar aldrig slut, och därför är det en stor glädje jag fått möjligheten att söka till ESU:s styrelse för nästa verksamhetsår. Det var i slutet på 2022 som jag under ESU:s 83de förbundsmöte i Prag som jag insåg att jag fortfarande har...