Förbundsmötet 12–13 oktober hålls i Lahtis

Förbundsmötet 12–13 oktober hålls i Lahtis

FÖRHANDSANMÄLAN OM TID OCH PLATS FÖR FÖRBUNDSMÖTET Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf:s ordinarie förbundsmöte hålls i oktober. Mötet hålls på en plats som bestäms av förbundets styrelse och vid en tidpunkt styrelsen anser vara lämplig. Enlig SAMOKs stadgar...