Vi kan inte acceptera ett ojämlikt Europa

Vi kan inte acceptera ett ojämlikt Europa

I juni 2021 förbjöd det ungerska parlamentet personer under 18 år att ta del av material som anses vara “hbtqia+-reklam”. Minderåriga ska alltså inte få ta del av något som belyser homosexualitet, trans eller queera frågor på ett positivt sätt. Det är en problematisk,...

Tillbaka till campus checklist

Studerandena har varit borta från campusen i nästan två år och studerat ensamma på distans. Undantagsperioden går nu mot sitt slut, men vad om du känner dig nervös eller fundersam om att återvända till campuset? Att anpassa sig till en ny vardag kan vara tungt och du...