En europeisk studerandes identitet

En europeisk studerandes identitet

Alla vi som studerar i Finland har identiteten av en finsk studerande. Det är någonting vi får då vi börjar studera. Vi vet vilka förmåner vi har, och vi vet vem vi ska kontakta när vi behöver stöd eller hjälp eller ifall vi vill ändra på någonting. Vi kan också...