Högskoleutbildning måste vara tillgänglig för alla oavsett bakgrund – vi är redo att kavla upp ärmarna i tillgänglighetstalkot!

Familjebakgrund, kön och etnisk bakgrund styr fortfarande alltför mycket vem som avlägger högskoleexamen i detta land. Därför gläder vi oss åt att landets regering tagit främjandet av [...]