Högskoleutbildning måste vara tillgänglig för alla oavsett bakgrund – vi är redo att kavla upp ärmarna i tillgänglighetstalkot!

 In Ställningstaganden

Familjebakgrund, kön och etnisk bakgrund styr fortfarande alltför mycket vem som avlägger högskoleexamen i detta land. Därför gläder vi oss åt att landets regering tagit främjandet av utbildningsrelaterad jämställdhet på allvar genom att skriva in ett tillgänglighetsprogram för högskoleutbildning i regeringsprogrammet. Nu är det dags att inlösa löftena och ambitiöst börja implementera planen!

”Tillgänglighetsplanen är regeringsprogrammets pärla och på SAMOK har vi redan länge föreslagit att utarbeta planen i fråga. I det finska samhället har utbildning redan alltför länge varit något som gått i arv och det är skandalöst om vi inte senast nu tar tjuren vid hornen. Regeringen måste gå från ord till handling!”, kräver ordförande Iiris Hynönen.

Andelen högutbildade minskar i alla åldersklasser under 35. Tillgänglighetsplanen är en lösning på detta problem: utbildningsnivån kan endast höjas om beslutsfattarna fäster tillräcklig uppmärksamhet vid utmaningarna kring att anta olika befolkningsgrupper till utbildning och kring att klara inträdesprov.

”Om antalet högutbildade fortsätter minska kommer det finska samhället inte att klara sig i framtiden . Vi YH-studerande är redo att kavla upp ärmarna och delta i tillgänglighetstalkot! Jag utmanar regeringen och i synnerhet minister Annika Saarikko att se till att utbildningsmässig jämställdhet blir verklighet och att utarbeta tillgänglighetsplanen för högskoleutbildning före halvtidsöversynen. Om ni lyckas bjuder SAMOK på en egenhändigt bakad tårta!”, lovar Iris Hynönen.

#saavutettavuustalkoot #tillgänglighetstalko

Ytterligare information

Iiris Hynönen
Ordförande
050 389 10 00
[email protected]

Start typing and press Enter to search