Terminsavgifter får inget politiskt stöd i Finland

Terminsavgifter får inget politiskt stöd i Finland

Högskolornas terminsavgifter dyker upp i den offentliga diskussionen då och då, särskilt inför val. De som föreslår avgifter försöker med alla medel skönmåla och presentera införandet av terminsavgifter som en rationell lösning. En högljudd minoritets uppfattning är...