Partierna understöder satsningar på SHVS – bra så!

I partienkäten som Finlands studentkårers förbund rf (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK gjort var alla riksdagspartier beredda att stärka finansieringen för Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) så att den motsvarar det ökade servicebehovet. Alla ansåg det vara viktigt att satsa särskilt på studerandenas psykiska hälsa.

“Det är fint att man är beredd att satsa på finansieringen av SHVS. Efterfrågan på SHVS mentalvårdstjänster har till och med tredubblats och nivån på den nuvarande finansieringen är helt enkelt inte tillräcklig. Det behövs verkligen satsningar!” poängterar Sonja Naalisvaara från FSF:s styrelse.

När partierna tillfrågades vilka andra lösningar de erbjuder beträffande ungdomars och studerandes problem med den psykiska hälsan betonade nästan alla partier behovet av mentalvårdstjänster med låg tröskel. Terapigarantin lyftes fram särskilt av Samlingspartiet, De Gröna, Vänsterförbundet och KD. SFP och KD lyfte upp avgiftsfri psykoterapeututbildning som en lösning. SDP lyfte fram gratis rehabiliterande psykoterapi för personer under 29 år som en lösning.

Aktiva studerande ringde runt till kandidater runtom i Finland och frågade om de är beredda att främja SHVS finansiering i riksdagen. Av dem som svarade gav 89 procent ett positivt svar. Över 95 procents understöd bland kandidaterna erhölls av SDP:s, De Grönas och Vänsterförbundets kandidater.

En del av kandidaterna besvarade frågan om SHVS finansiering avvikande från sitt parti. Flest kandidater som förhöll sig negativa till att främja finansieringen fanns bland Sannfinländarna (17 %) och Samlingspartiet (11 %). Alla som svarade på samtalet gav inte svar på frågan. Mest blanka svar erhölls av kandidaterna i KD (11 %) och SDP (11 %).

“De studerande har kämpat för länge mitt i en kris gällande den psykiska hälsan. Beslutsfattarna måste nu – och inte senare – övergå till handlingar för att säkerställa vår generations och Finlands framtid!” fastslår Diana Muraskina, vice ordförande för SAMOK:s styrelse.

FSF:s och SAMOK:s mål:

  • SHVS tillgänglighet och finansiering ska utvecklas. En tillräcklig finansiering för SHVS ska säkerställas.
  • Uppbärandet av hälsovårdsavgiften ska utvecklas så att det blir smidigare.
  • Under den kommande regeringsperioden ska den nationella terapigarantin genomföras.
  • För att främja ett tillräckligt antal psykoterapeuter ska psykoterapeututbildningen bli gratis för de studerande.