23.03.2023 | SAMOK viestii, Tiedotteet

Tiedote: Puolueet kannattavat panostuksia YTHS:ään – ja hyvä niin!

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin tekemässä puoluekyselyssä kaikki eduskuntapuolueet olivat valmiita vahvistamaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) rahoitusta vastaamaan kasvanutta palveluntarvetta. Kaikki pitivät erityisesti opiskelijoiden mielenterveyteen panostamista tärkeänä.

”Hienoa, että YTHS:n rahoitukseen ollaan valmiita panostamaan. YTHS:n mielenterveyspalveluiden kysyntä on jopa kolminkertaistunut ja eikä nykyinen rahoituksen taso yksinkertaisesti riitä. Satsauksia todella tarvitaan!” teroittaa Sonja Naalisvaara SYLin hallituksesta.

Kun puolueilta kysyttiin, mitä muita ratkaisuja he tarjoavat nuorten ja opiskelijoiden mielenterveysongelmiin, lähes kaikki puolueet korostivat matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden tarvetta. Terapiatakuuta nostivat erityisesti kokoomus, vihreät, vasemmistoliitto ja KD. Maksutonta psykoterapeuttikoulutusta ratkaisuksi tarjosivat RKP ja KD. SDP nosti ratkaisuksi maksuttoman kuntoutuspsykoterapian alle 29-vuotiaille.

Opiskelija-aktiivit soittivat ehdokkaille ympäri Suomen ja kysyivät heiltä, ovatko he valmiita edistämään YTHS:n rahoitusta eduskunnassa. Puheluun vastanneista 89 prosenttia vastasivat myönteisesti. Yli 95 prosentin kannatus ehdokkaiden kesken kerättiin SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton ehdokkailta.

Osa ehdokkaista vastasi kysymykseen YTHS:n rahoituksesta eri tavoin puolueensa kanssa. Eniten kielteisesti rahoituksen edistämiseen suhtautuneita ehdokkaita oli perussuomalaisissa (17 %) ja kokoomuksessa (11 %). Kaikki puheluun vastanneet eivät myöskään vastanneet kysymykseen. Tyhjää vastasivat eniten KD:n (11 %) ja SDP:n (11 %) ehdokkaat.

”Opiskelijat ovat painineet liian pitkään mielenterveyskriisin keskellä. Päättäjien on siirryttävä nyt – eikä enää yhtään myöhemmin tekoihin, jotta sukupolvemme ja Suomen tulevaisuus voidaan turvata!” paukauttaa Diana Muraskina SAMOKin hallituksen varapuheenjohtaja.

SYLin ja SAMOKin tavoitteet:

  • YTHS:n saavutettavuutta ja rahoitusta kehitetään. YTHS:n riittävä rahoitus turvataan.
  • Kehitetään terveydenhoitomaksun perimistä sujuvammaksi.
  • Tulevalla hallituskaudella toteutetaan valtakunnallinen terapiatakuu.
  • Psykoterapeuttien riittävän määrän edistämiseksi psykoterapeuttikoulutus on muutettava opiskelijoille maksuttomaksi.

14 jäsenjärjestöä ja 132 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry on valtakunnallisesti vaikuttava opiskelijajärjestö. Koostumme 23:sta eri opiskelijakunnasta, ja yhteinen tavoitteemme on tehdä edunvalvontaa ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK kysyivät kaikilta Suomen rekisteröidyiltä puolueilta kantoja korkeakouluopiskelijoille tärkeisiin aiheisiin eduskuntavaaleissa. Kysymykset koskivat opiskelijoiden toimeentuloa, opiskelijahuollon palveluita, korkeakoulutusta sekä kehitys- ja ilmastopolitiikkaa.

Eduskuntapuolueista kyselyyn vastasivat Kansallinen Kokoomus, Vasemmistoliitto, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Suomen Kristillisdemokraatit, Vihreä liitto, Liike Nyt, Perussuomalaiset, Suomen Keskusta ja Suomen ruotsalainen kansanpuolue. Pienpuolueista vastasivat Suomen Kommunistinen Puolue, Eläinoikeuspuolue, Vapauden liitto ja Liberaalipuolue ‒ Vapaus valita.

Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin opiskelijakunnat ja ylioppilaskunnat toteuttivat soittokierroksen kaikissa vaalipiireissä Ahvenanmaa pois lukien. Soittokierros toteutettiin 27.2.–10.3.2023, jonka aikana kerättiin vastauksia eduskuntavaaleissa 2023 ehdolla olevilta poliitikoilta. Kierrosta täydennettiin sähköisellä kyselyllä, johon ehdokkailla oli mahdollisuus vastata, jos heitä ei tavoitettu puhelimitse. Vastaustapaa ei ole eritelty tuloksissa. Korkeakouluopiskelijoiden soittokierros tavoitti yhteensä 655 ehdokasta, eli 27 prosenttia nykyisten eduskuntapuolueiden ehdokkaista.

Lisätietoja:

Diana Muraskina
Varapuheenjohtaja, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
[email protected]
puh. 044 300 3171

Sonja Naalisvaara
Hallituksen jäsen, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)
[email protected]
puh. 044 906 5003