31.03.2023 | Blogg

Blogg: Sex sätt att förstöra framtiden – Läs de bästa nedskärningstipsen!

Det är mycket som står på spel i riksdagsvalet, då det åtminstone enligt finansministeriets förslag gäller att spara 6 miljarder euro och lite till. Under våren har vi fått ta del av olika utmärkta initiativ till åtgärder för att lösa hållbarhetsunderskottet under den kommande valperioden. Utbudet av förslag är stort och kvaliteten varierar garanterat. Många förslag ignorerar dock helt de olika politiska åtgärdernas dynamiska konsekvenser, det vill säga i praktiken åtgärdernas följder. Av vårdslöshet eller avsiktligt? Det framgår inte. Därför ville vi sammanställa en lista för beslutsfattarna över garanterat effektiva sätt att förstöra framtiden. Listan får användas fritt!

1. Vi gräver ner unga och studerande i skuldgropen

Nu flås inte högskolestuderandena inte längre endast på ryggsidan, när de försöker skrapa in sin försörjning, utan de får också vända magen till. Inflationen skenar och räntorna stiger. Beloppet av studieskulderna har mer än fördubblats på bara några år, och de bara fortsätter att öka. Om detta får fortsätta kommer den unga generationen att bli oåterkalleligt skuldsatt, studierna blir ofullbordade, inga familjer bildas och inga bostäder blir köpta. Det kan förhindras endast genom att förbättra deras utkomst och höja studiestödet med 100 euro.

2. Vi krossar alla studiedrömmar med avgifter

Finland gick miste on titeln som modelland för avgiftsfri utbildning år 2016, när vi införde terminsavgifter för studerande från länder utanför EU och EES. Alla var naturligtvis inte tillfredsställda med detta, eftersom förslag på nya former av avgifter har kommit från olika håll. Detta är ett strålande sätt att se till att utbildningsnivån inte kan höjas och att den sociala mobiliteten inte längre främjas genom utbildning. Utbildning går i arv redan i dagens läge, så varför inte stärka utvecklingen ytterligare? Och vilken nytta skulle Finland ens ha av en högutbildad befolkning med den rådande bristen på kompetent personal? Hallå beslutsfattare – avgiftsfrihet, om något, är en värdering som det lönar sig att värna om även i fortsättningen.

3. Låt unga människor förstöra sin psykiska hälsa i lugn och ro

Studerandenas psykiska hälsa har rusat neråt under hela 2000-talet. Hälften av alla unga är oroliga för sin ork och försörjning. I slutet av den psykiska rutschkanan syns endast en hög av makadam med skarpa kanter som strimlar huden på den som åker ner. Nyutexaminerade människor som blivit söndertrasade redan under studierna kan inte lösa kompetensbristen i arbetslivet. Vi har satsat hårt för att orka trots att vi egentligen inte längre orkar, men det verkar inte vara nog. Den negativa utvecklingen skulle kunna stoppas med hjälp av skrivningar i regeringsprogrammet för att åtgärda mentalhälsokrisen. Till exempel att stärka Studenternas hälsovårdsstiftelses basfinansiering skulle vara ett utmärkt första steg.

4. Vi förstör högskolornas finansieringsbas och säger hej då till vetenskapen

Utan högskoleutbildning och forskning skulle lilla Finland vara ett primitivt land som luktar av cellulosamassa. Trots att regeringen har som mål att högutbilda hälften av årsklassen senast år 2030, är högskolornas finansiering för närvarande fullkomligt otillräcklig, så att vi inte ens kan drömma om att uppnå målet. Samtidigt har antalet nya studieplatser utökats utan tillräcklig finansiering, och i stället för långsiktig utveckling har endast en samling olika projekt genomförts på högskolefältet. Samarbetsförhandlingar förs och förvaltningen har redan hamnat i papperskorgen. Om högskolornas basfinansiering inte utökas, får vi förbereda oss på att ta ett snabbt farväl av vetenskapen, och Finland styr mot ett dystert öde. Högskolorna skriker efter ökad, gedigen basfinansiering – och det måste de få.

5. Vi stänger gränserna och välter befolkningspyramiden omkull

Finland behöver experter och arbetstagare från utlandet. I annat fall kommer vår försörjningskvot att slå runt. Finlands befolkning i åldern 20–69 år beräknas minska nästan varje år åtminstone fram till 2070-talet. Utan studie- och arbetskraftsinvandring blir jobben inte gjorda, kompetensbristen blir inte åtgärdad och åldringarna får ingen vård. Vill du berätta för din mommo varför hon inte förtjänar att få vård? Därför måste antalet internationella studerande tredubblas, deras integration förbättras och deras kostnadsbörda göras lättare.

6. Vi förstör tillväxtmöjligheterna, vi stoppar den gröna omställningen

Finland har ett nytt Nokia i händerna om vi håller fast vid vår linje att skapa ett koldioxidneutralt Finland senast år 2035. Man behöver inte ens vara intresserad av saimenvikare eller smältande glaciärer för att förstå att vi pratar om Finlands tillväxt. Ett fossilfritt samhälle är också ett Putinfritt samhälle. Det är intellektuellt lamt att hävda att vi som ett land med hög utbildning inte borde ligga i framkant i den gröna omställningen. Men när vi förstör hela jorden med vår egen dumhet, spelar inte högskoleutbildning eller hela staten längre någon roll. Sätt klimatsnacksgnället åt sidan och höj ambitionsnivån!

Till all lycka litar Finland på forskningsdata och kan tänka lite mer långsiktigt. Vi vill stödja detta arbete. Regeringsförhandlingarna inleds snart, och genom dem bestäms Finlands riktning under de kommande fyra åren. Låt oss hoppas att riktningen är den rätta!

Mer information:

Lotta Leinonen
Ordförande, FSF
044 906 5004
[email protected]

Joonas Soukkio
Ordförande, SAMOK
050 389 1000
[email protected]