15.08.2018 | Pressmeddelande

Förbundsmötet 12–13 oktober hålls i Lahtis

FÖRHANDSANMÄLAN OM TID OCH PLATS FÖR FÖRBUNDSMÖTET

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf:s ordinarie förbundsmöte hålls i oktober. Mötet hålls på en plats som bestäms av förbundets styrelse och vid en tidpunkt styrelsen anser vara lämplig.

Enlig SAMOKs stadgar ska den skriftliga möteskallelsen till ordinarie förbundsmöte skickas till medlemmarna senast tjugoen (21) dagar innan mötet, och förhandsanmälan om det ordinarie förbundsmötets exakta datum bör skickas till medlemsföreningarna senast i slutet av augusti.

År 2018 hålls Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf:s ordinarie förbundsmöte i Niemicampus i Lahtis 12–13 oktober 2018. Adressen är Mukkulagatan 19, Lahtis. Mötet inleds fredagen den 12 oktober 2018 kl. 10.

Helsingfors 15.8.2018

FINLANDS STUDERANDEKÅRERS FÖRBUND – SAMOK RF

Marko Grönlund, ordförande
Miikka Lönnqvist, verksamhetchef