Pressmeddelande: SAMOKs servicelöfte har publicerats

SAMOKs servicelöfte för medlem studerandekårer har färdigställts och är nu publicerat. Servicelöftet finns i SAMOKs dokumentsektion. Implementeringen och uppföljningen av servicelöftet inleds nästa år.

SAMOKs servicelöfte genomfördes som ett examensarbete av Isabella Lindberg, studerande vid Diakonia yrkeshögskola (Diak).

Ytterligare information:
Sakkunniga inom kommunikation och tjänster
Aleksi Airaksinen
[email protected]
044 051 9521