Pressmeddelande: SAMOKs styrelse för 2024 har valts – Lauri Kujala som ordförande

Styrelsen för Finlands studerandekårers förbund – SAMOK för 20234 har valts. Lauri Kujala från Studerandekåren vid Jyväskylä yrkeshögskola Jamko valdes till förbundets ordförande. Kujala studerar för att bli sjuksköterska och har i år varit detta år som ordförande för styrelsen för studerandekåren Jamko.

”Jag är överväldigad och verkligen tacksam för det förtroende som förbundsmötet har gett mig. Jag ser fram emot det kommande året och arbetet med att utveckla och synliggöra yrkeshögskoleutbildningen”, säger Lauri Kujala, nyvald ordförande 2024.

Sanni Koivuluoma (Studerandekåren vid Laurea yrkeshögskola Laureamko) valdes till vice ordförande. Dessutom valde förbundsmöte, som sammanträdde under två dagar i Rovaniemi, tre medlemmar till styrelsen. Linda Vallenius ( Tamko), Asta Nieminen (Jamko) och Janina Brunfeldt (Helga) valdes in i styrelsen.

Under torsdagen och fredagen godkände förbundsmötet bland annat verksamhetsplanen och budgeten för nästa år samt SAMOKs praktikpapper. Den nya styrelsen inleder sitt arbete i januari 2024 på SAMOKs kontor i Helsingfors.

För mer information:

Joonas Soukkio, Ordförande i SAMOKs styrelse 2023,
tel. 050 389 1000, [email protected]

Lauri Kujala, ordförande för SAMOKs styrelse 2024,
tel. 044 321 1500, [email protected]

Vellu Taskila, SAMOKs verksamhetsledare,
tel. 044 238 5384, [email protected]