30.10.2023 | Lausunnot

SAMOK lausui YTHS-lain päivittämisestä

SAMOK lausui sosiaali- ja terveysvaliokunnalle niin sanotun YTHS-lain päivittämisestä. Korostimme lausunnossa huolta YTHS:n perusrahoituksen korvausmekanismista. YTHS on tällä hetkellä saanut lopullisessa korvauksessa aina seuraavana vuonna ison rahamäärän, sillä opiskelijamäärien arviointi alakanttiin nostaa lopullisen korvauksen määrää, sillä väärinarvioitu opiskelijamäärä ja sen vaikutus rahoitukseen korjataan. Jatkossa lain tulkinnasta riippuen näin ei välttämättä olisi.

EU-tutkinto-opiskelijat on vapautettu terveydenhoitomaksusta ja heidän käyttämänsä palvelut rahoitetaan perimällä heidän kotimaaltaan maksua käytettyjen palveluiden mukaan. Nostimme lausunnossa esiin vaatimuksen seurata vaikutusta YTHS:n rahoitukseen, sillä esimerkiksi opiskeluyhteisötyöstä ei voi laskuttaa, vaikka kaikki korkeakoulun opiskelijat siitä hyötyvät.

Korostimme myös lausunnossa sitä, että laissa on paljon päivittämistarvetta ja vaadimme lain laajempaa päivittämistä tämän vaalikauden aikana. Koko lausunto luettavissa täältä.

Lisätietoja:
Ninni Kuparinen
Sosiaalipolitiikan asiantuntija
[email protected]