27.10.2023 | Kannanotot

Julkilausuma: Palkattomista harjoitteluista tulee luopua

Ammattikorkeakouluissa tehtävä harjoittelu on merkittävä osa tutkintoa. Harjoittelu kuuluu kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin ja se on pakollinen osa opintoja. Palkattomat harjoittelut ovat ongelma varsinkin sosiaali-ja terveysalalla. Tämän alan harjoitteluissa on yleistä, että harjoittelija joutuu itse hankkimaan työskentelyvälineet ja täten maksamaan harjoittelustaan. Toimeentuloon liittyvät ongelmat näkyvät korostetusti ammattikorkeakouluissa, Eurostudent VIII-tutkimuksen mukaan 50% ammattikorkeakouluopiskelijoista kokevat joko jonkin verran, melko paljon tai erittäin paljon taloudellisia vaikeuksia. Tähän ratkaisuna voisi olla tukijärjestelmä, joka korvaisi mahdolliset pakollisesta harjoittelusta syntyvät kulut. Tämä turvaisi opiskelijoiden taloudellisen tilanteen.

“Harjoittelupaikkojen sekä saatavuudessa että laadussa on huomattavia eroja alojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Harjoittelut tuottavat opiskelijalle kuvaa alasta, jolle hän on opiskelemassa. Parhaimmillaan harjoittelussa opiskelija saa arvokasta kokemusta sekä innostusta alan työelämää kohtaan ja työpaikka näkemystä ja työpanosta. Huono harjoittelukokemus taas voi pahimmillaan johtaa alanvaihtoon”, toteaa SAMOKin vuoden 2023 puheenjohtaja Joonas Soukkio.

Suureen osaan valtion harjoittelupaikoista vaaditaan tällä hetkellä harjoittelutuki, joita ei myönnetä ammattikorkeakouluissa. Tämä sulkee kategorisesti ammattikorkeakouluopiskelijat ulos harjoittelupaikoista, joihin he olisivat muuten päteviä hakemaan. Olisikin yhdenvertaisuuden kannalta olennaista, että harjoittelutuki olisi käytössä myös ammattikorkeakouluopiskelijoilla tai näiden harjoittelupaikkojen tukivelvoitetta tarkasteltaisiin uudestaan.

Kesäkuussa Euroopan parlamentissa käsiteltiin palkattomia harjoitteluita. Parlamentissa meni läpi aloite, jossa vaaditaan EU-direktiiviä harjoittelujaksojen vähimmäispalkasta. Kehityssuunta Euroopassa vaikuttaakin olevan kohti palkallisia harjoitteluja kaikille. Palkalliset harjoittelut käyttöönotto kaikille opiskelijoille on yhdenvertaisuusteko ja se parantaa työvoimapula-alojen vetovoimaisuutta.

“Onnistunut harjoittelu lisää kiinnittymistä omalle alalle ja parhaimmillaan lisää motivaatiota ja osaamista. Nyt on oivallinen hetki Suomelle olla edelläkävijä palkallisten harjoitteluiden suhteen. Onkin aika viedä palkattomat harjoittelut historiaan!” linjaa vastavalittu SAMOKin vuoden 2024 puheenjohtaja Lauri Kujala.

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n 28. liittokokous esittää ratkaisuja opiskelijoiden oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseen harjoitteluissa sekä harjoittelupaikkojen laadun ja saavutettavuuden parantamiseen. Liittokokous hyväksyi liitolle linjapaperin, jonka tarkoituksena on luoda yhteisiä linjoja harjoitteluja varten opiskelijoiden taustasta ja alasta riippumatta. SAMOK ja sen jäsenopiskelijakunnat vaativat, että jatkossa opiskelija saa harjoittelusta kohtuullisen korvauksen omaa työpanostaan vastaan.

SAMOKin ratkaisut:

  • Opiskelijalle maksetaan korvausta opiskelijan harjoittelussa käyttämästään ajasta elinkustannusten kattamiseksi, joka kattaa toimeentulon vähintään koko harjoittelun ajan.
  • Harjoittelupaikoissa edellytys korkeakoulujen maksamalle harjoittelutuelle poistetaan.
  • Pakollisista harjoitteluista syntyvien kulujen osalta laaditaan tukijärjestelmä opiskelijoiden taloudellisen tilanteen turvaamiseksi.
  • Harjoittelupaikkakunnalla on majoittumispaikkoja toiselta paikkakunnalta harjoitteluun tuleville harjoittelujaksojen ajaksi.
  • Opiskelija saa tietoa harjoittelun aikaisista oikeuksista ja velvollisuuksista sekä ohjausta työharjoitteluun valmistautumisesta osana muita opintoja.

Lisätietoja:
Joonas Soukkio
puheenjohtaja, 2023
[email protected]
050 389 1000

Lauri Kujala
puheenjohtaja, 2024
[email protected]
044 321 1500